Швець Віталій Вікторович

Резюме

Доцент, кандидат технічних наук

Сторінка в Google Академії

1. Рік народження 1977.

2. 1996 року закінчив Вінницький будівельний технікум за спеціальністю “Експлуатація систем водопостачання та водовідведення” з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст, диплом: ІС ВЕ№001305.

3. У 2001 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” з присвоєнням кваліфікації магістр будівництва, диплом: ВН № 17351713.

4. 2001-2004 р. навчався в аспірантурі ВНТУ.

Дисертацію захистив 22 вересня 2005 р. у спеціалізованій раді К 05.052.04 при Вінницькому національному технічному університеті, за спеціальністю 05.23.05 – “Будівельні матеріали і вироби”, номер диплома ДК № 030154.

5. Кандидат технічних наук з 2006 року.

6. Доцент кафедри містобудування та архітектури з 1 вересня 2008 р.

7. Вчене звання доцента з 2010 року.

8. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

22.11.2004 р. – 31.08.2005 р. – асистент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету;

01.09.2006 р. – 31.08.2008 р. – старший викладач кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету;

01.09.2008 р. – теперішній час – доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету.

9. Основні навчальні курси, які викладає:

“Міський транспорт", "Міські вулиці та дороги”, “Міські дорожньо-транспортні споруди”, "Транспортні системи міст", “Геоінформаційні технології в міському будівництві”, “Сучасні інформаційні технології в будівництві”, “Інформатика”, “Практикум з інформатики”.

10. Систематично приймає активну участь у проведенні наукових і методичних семінарів на кафедрі містобудуванні та архітектури.

11. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів:

Вчений секретар спеціалізованої ради К 05.052.04 при Вінницькому національному технічному університеті.

Відповідальний секретар редакційної колегії фахового науково-технічного збірника “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”.

Керує науковою роботою студентів бакалаврів.

12. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад:

Працював на посаді молодшого наукового співробітника при виконанні робіт відповідно до Державної науково-технічної програми “Розробка теорії армування та ущільнення композиційних матеріалів з метою підвищення їх несучої спроможності при динамічних і статичних навантаженнях” номер державної реєстрації 0104U000744.

13. Член вченої ради факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання Вінницького національного технічного університету.